fries verzetsmuseum

tentoonstellingen
vrijheid anno nu
fries verzetsmuseum

vrijheid anno nu

nu te zien

Het Fries Verzetsmuseum heeft een presentatie gemaakt met als thema vrijheid anno nu. Elf Friezen met uiteenlopende achtergronden vertellen in het museum hun eigen verhaal over vrijheid. Hoe vrij voelen zij zich om zichzelf te zijn, hun beroep uit te oefenen of een religie aan te hangen? De fotoportretten en interviews zijn in opdracht van het museum gemaakt door Sjoerd Litjens, die eerder werkte aan het project Iepen Doar(p).

Het is inmiddels meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Al snel na de bevrijding hebben we een aantal wetten en rechten opgesteld, die de vrijheid van iedere mens moeten waarborgen. Een beroemd voorbeeld is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin de grondrechten van elk individu zijn vastgelegd. In het kader van 75 jaar bevrijding stelden we elf mensen uit Friesland dezelfde vraag: hoe vrij ben jij? Door wie zij zijn, hun achtergrond of situatie moeten zij de rechten die de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwen, soms nog steeds bevechten.

friezen over vrijheid

Het resultaat is een serie intieme portretten en verhalen. Bijvoorbeeld van Gerda uit Leeuwarden. Zij heeft een lang en toegewijd kerkelijk leven achter zich. Tot haar vijftigste was ze getrouwd met een dominee. Het besluit om haar leven te willen delen met een vrouw had en heeft grote gevolgen. Of Meysam, die zijn passie voor dansen ontdekte op jonge leeftijd. In Iran, binnen het streng Islamitische gezin waarin hij opgroeide, was en is er voor dansen geen ruimte. Nu heeft hij een eigen dansschool en geeft op verschillende plekken in Friesland dansles aan kinderen.
Ontdek het verhaal van Gerda, Meysam en negen anderen in het Fries Verzetsmuseum aan de hand van indringende portretten van Marieke Kijk in de Vegte en Kees Muizelaar. De openhartige interviews door Sippy Tigchelaar en Sjoerd Litjens zijn naast de portretten te lezen en te beluisteren.

 
Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum.
 
Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer