nieuws

fries museum
nieuws

portretje verzet 2018

06 augustus 2020

In navolging van het project Portretje Vrijheid uit 2017 staat in 2018 het samenwerkingsproject van AOC Friese Poort – Drachten, Bevrijdingsfestival Fryslân en Fries Verzetsmuseum in het teken van het Jaar van Verzet. Gedurende het project maken de studenten ter inspiratie kennis met het Fries Verzetsmuseum en krijgen uitleg over verzet toen en nu. Daarna volgt er op school een tweede inspiratiebijeenkomst waarbij de resultaten van het project van vorig jaar dienen als inspiratiebron.

Na deze twee bijeenkomsten gaan de studenten fotografie en av-specialist uit elkaar om, met ondersteuning van studenten journalistiek, te werken aan een eigen product. Voor de studenten fotografie bestaat dit uit het maken van een foto over het thema verzet en een pitch filmpje waarin ze tekst en uitleg geven bij de gemaakte foto. Elke student maakt een eigen foto en werkt aan een pitch filmpje bij de foto. De studenten av-specialist werken in kleine groepjes en nemen contact op met een persoon die ze over dit thema kunnen interviewen. Net als bij fotografie mag het bij dit onderdeel gaan over verzet van Toen en Nu. Uiteindelijk ontstaan er zes uiteenlopende av-portretjes.

Tijdens de looptijd van het project zijn er ontmoetingen tussen studenten, docenten en afgevaardigden vanuit festival en museum om met elkaar te spreken over invulling, voortgang en planning. Na de beoordeling van de producten zijn de foto’s en de interviews op 5 mei 2018 te zien op het Plein van de vrijheid van het bevrijdingsfestival. De foto’s en de interviews vormen samen met andere producten het inhoudelijk hart van het festival. De foto’s worden afgedrukt op groot formaat van 100 x 150 cm, liggend of staand. De av-portretjes zijn te zien via grote tv schermen. Net als vorig jaar kunnen de studenten hun producten ook via You Tube zichtbaar maken, de studenten maken hiervoor een eigen ‘kanaal’ aan.

Van het hele project wordt door een speciaal hiervoor gevormd werkgroepje het werkproces in beeld gebracht. Van inspiratiebijeenkomst tot brainstormsessie, van opname dagen tot en met de presentatie op 5 mei. Tijdens het project maakt deze werkgroep updates van het project die via social media verschijnen, het eindproduct is een aftermovie die op de websites van de bij het project betrokken organisaties te zien zal zijn.

De onderstaande videos zijn enkele resultaten van het project van vorig jaar,  Portretje Vrijheid 2017, te zien:

1
2
3
4
4
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer