geschiedenis

fries verzetsmuseum
van zwart wit naar grijs
geschiedenis

geschiedenis

Het Fries Verzetsmuseum is sinds 1979 actief om het verhaal over Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog op een educatieve wijze te vertellen. De eerste tentoonstelling in 1979 was een presentatie met nadruk op het verzet, waarbij het klassieke denken in goed en fout uitgangspunt was. In 1983 werd door middel van wisselexposities definitief het klassieke denken doorbroken en kreeg nuance ruimte in de presentatie. 

2
2
1
1

In 1995 verhuisde het museum naar het historische gebouw de Kanselarij. Rond het thema Kiezen Toen & Nu werd een moderne presentatie gemaakt vanuit het gezichtspunt dat de bezetting niet alleen zwart wit is, maar vooral ook grijs. In 2013 verhuisde het Fries Verzetsmuseum mee met het Fries Museum naar het nieuwe gebouw aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer