bovenbouw

bovenbouw

verhaal dat je raakt

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen. Verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. In de tentoonstelling ervaar je hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Oorlogsomstandigheden vragen om persoonlijke keuzes, die voor iedereen verschillend zijn geweest. Wat zou je doen in deze omstandigheden? Persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten vertellen verhalen die generatie op generatie worden doorgegeven en brengen de oorlog heel dichtbij. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven Friesland, het verzet tegen de bezetter en het onderduiken.

onderwijsprogramma

In dit onderwijsprogramma maken leerlingen kennis met de verhalen van mensen die de oorlog in Fryslân echt hebben meegemaakt. Deze persoonlijke verhalen zijn aanleiding voor het doen van verder onderzoek. Leerlingen krijgen eerst een korte inleidende rondleiding door het Fries Verzetsmuseum en gaan daarna in kleine groepjes onderzoek doen naar één van de acht persoonlijke verhalen. 

De inleidende verhalen worden verteld door een museumdocent die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden twee museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

combinatiebezoek

Een bezoek aan het museum is te combineren met een bezoek aan het Fries Museum of een stadswandeling door Leeuwarden met A Guide to Leeuwarden. Klik hier voor meer mogelijkheden om het bezoek te combineren.

 

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:

bovenbouw klas 3 VMBO/HAVO/VWO

Werkvormen:

kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken, onderzoeken en presenteren

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

museumbezoek van 60 - 75 minuten, inclusief zelf rondkijken

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer