partners

materiaal
partners

lesmateriaal partners

platform wo2
De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich door gebeurtenissen en ontwikkelingen die zo ingrijpend waren dat de herinnering aan deze oorlog nog altijd een rol speelt in onze hedendaagse samenleving en dikwijls dient als referentiepunt bij actuele maatschappelijke vraagstukken van uiteenlopende aard.
Het Platform WO2 heeft een aantal van de kenmerkende elementen van de Tweede Wereldoorlog vastgesteld vanuit de overweging dat deze een plaats verdienen in een zorgvuldige weergave van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

stichting musea en herinneringscentra 40-45 - leren van WO2
Op deze pagina vind je (digitale) lessen en werkvormen die interessant zijn om in klas te gebruiken of tijdens bezoek aan museum en/of herinneringscentrum.
De lessen zijn ontwikkeld zijn door leden van SMH 40-45. Waaronder ook het Fries Verzetsmuseum.

educatie - nationaal comité 4 en 5 mei
Op deze pagina kun je lesmateriaal vinden over herdenken en vieren, oorlog en vrijheid voor verschillende leeftijdscategorieën. Waaronder het denkboek voor PO en 4free voor het VO en MBO

de tweede wereldoorlog - canon van nederland
Overzicht aanbod lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog voor leerkrachten en docenten.

schooltv: jong in oorlog - interactieve schoolplaat over nederland tijdens de tweede wereldoorlog
Wat gebeurde er in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog? In deze schoolplaat vertellen ooggetuigen hoe het was om als kind de oorlog mee te maken.
Zoom in op de kaart en ontdek de belangrijkste concentratiekampen, bombardementen en veldslagen in Nederland van 1940 tot 1945.

ooggetuige in de klas - landelijk steunpunt gastsprekers wo2
Het steunpunt regelt het bezoek van een oorlogsgetuige in de klas. Gastsprekers vertellen elk hun persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog of recente conflicten en vredemissies. Ze nemen de leerlingen mee naar het verleden en uiteindelijk terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te kunnen geven. Leerlingen worden bijzonder geraakt door deze persoonlijke verhalen.

veteraan in de klas - veteranen instituut
Leerlingen die ademloos luisteren, enthousiast met elkaar in gesprek gaan en een waardevolle ervaring rijker het lokaal verlaten. Dat beeld herkennen veel docenten, die hun les hebben verreikt met een gastles van Veteraan in de Klas. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt 110.000 veteranen. Van hen delen 350 hun ervaringen met leerlingen.

adopteer een monument – nationale comité 4 en 5 mei
Met het project Adopteer een monument gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven: ze ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument in hun buurt. Ze leren wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven. Door onderzoek te doen naar hun monument of oorlogsgraf en zelf een herdenking te organiseren raken leerlingen betrokken bij de geschiedenis.

tûmba
Dit Fries centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling, heeft een divers aantal educatieve werkvormen in huis, met als doel het voorkomen van discriminatie en pesten. Een voorbeeld van een gastles is The Class of All Together. Een workshop over vluchten. Een aantal leerlingen gaat voor de klas oog in oog in gesprek met een vluchteling. In groepjes worden gespreksonderwerpen voorbereid, maar ook de vluchteling stelt vragen. Bijvoorbeeld: "Hoe zouden je ouders reageren als ik met jou mee naar huis ging?" of "Wat zou je meenemen als jij moest vluchten?".

gevangenis de blokhuispoort
In de Blokhuispoort werd door het Fries verzet de overval gepleegd om mensen te bevrijden. Om even te ervaren hoe het is om in de gevangenis te zijn kan een rondleiding door oud-bewaarders geboekt worden in de voormalige gevangenis.

oorlogsmonumenten
In Leeuwarden zijn talloze monumenten te vinden die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Het zijn beelden, bomen, straatnamen, ramen en plaquettes. In dit boekje staat een beschrijving van de monumenten in Leeuwarden en waar ze te vinden zijn. Bijzonder om met de groep een bezoek te brengen aan een of meer van deze monumenten. Meer informatie over oorlogsmonumenten is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer