nieuws

fries museum
nieuws

verzet als voorbeeld

06 augustus 2020

2018 is het Jaar van Verzet, met als thema: Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats die mensen kennis laten maken met - en na laten denken over - deze strijd. Dilemma’s waar de mensen van toen mee geconfronteerd werden, helpen ons reflecteren op de huidige maatschappij: 'Wat zou ik doen wanneer er een beroep op mij wordt? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Welke middelen zijn gerechtvaardigd?'

Aan  de  hand  van  een  divers  palet  aan  inspirerende  tentoonstellingen  en  exposities in  oorlogsmusea en herinneringscentra door het hele land, krijgt een breed publiek nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven op verzet aangereikt. Dat gebeurt ook via lesmateriaal en tijdens  herdenkingen, congressen,  debatten  en  zelfs in  het  theater. Het Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin het  Nationaal  Comité  4  en  5  mei,  het  NIOD,  de OorlogsgravenstichtingLiberation Route Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden.

fries verzetsmuseum

Ook in Leeuwarden worden verschillende activiteiten georganiseerd in het teken van het Jaar van Verzet. Het Fries Verzetsmuseum geeft instaprondleidingen waarbij stilgestaan wordt bij de vele offers die het verzet bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum staat ook stil bij verzet van vandaag de dag. Op 10 december 2017 kan iedereen die dat wil, brieven schrijven in de schrijfmarathon van Amnesty International. De brieven worden geschreven voor mensen over de hele wereld die onrecht is aangedaan. De inleverdag voor erfgoed uit WOII staat in 2018 ook in het teken van verzet. Heb jij voorwerpen van een verzetsstrijder op zolder liggen? Kom ze inleveren bij het Fries Verzetsmuseum of een van de andere deelnemende musea. Meer informatie over volgt binnenkort.

Kijk voor meer informatie over het Jaar van Verzet op www.tweedewereldoorlog.nl 

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer