collectie

schenken
collectie

het schenken van een object

De verzameling van het Fries Verzetsmuseum telt zo’n 40.000 objecten. Bijna elke dag krijgen we nieuwe stukken aangeboden, maar we hebben beperkte ruimte tot onze beschikking om die objecten te bewaren en beheren. Daarom kunnen we lang niet alle schenkingen opnemen in de collectie; per jaar zijn dat er vaak niet meer dan tien. De objecten die in aanmerking komen voor de verzameling voldoen aan de volgende criteria:

  • Het object is uniek: we bezitten geen soortgelijke voorwerpen (bonnenboekjes, persoonsbewijzen of distributiestamkaarten zijn bijvoorbeeld in overvloed aanwezig in onze collectie.)
  • Het object bevat een persoonlijk verhaal en we weten iets over de achtergrond van het object.
  • Het object heeft een link met Friesland. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen over oorlog en bezetting in Friesland, dus vinden we het belangrijk dat onze collectie hierop aansluit.
  • Het object is een toevoeging aan een bepaald thema in onze collectie. Op het gebied van thema’s als collaboratie bezitten we bijvoorbeeld nog weinig voorwerpen.
  • Het is praktisch haalbaar om het object te bewaren. Factoren die meespelen zijn de grootte, maar bijvoorbeeld ook de kwetsbaarheid en houdbaarheid van het object.

Als u iets wilt aanbieden aan het Fries Verzetsmuseum, dan moeten we u de komende tijd helaas om geduld vragen. Conservator Marre Faber-Sloots is tot half augustus met zwangerschapsverlof. Wij kunnen tot dat moment dus geen aangeboden objecten beoordelen.

alternatieven

We hechten veel waarde aan het behoud en de zichtbaarheid van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Als u liever niet wacht tot half augustus, of inschat dat uw object niet blijkt te passen in de collectie van het Fries Verzetsmuseum, dan kunt u overwegen om het te schenken aan  over andere instellingen die mogelijk belangstelling hebben voor het aangeboden materiaal. Denk bijvoorbeeld aan scholen, archieven of andere museale instellingen. Of misschien kiest u er toch voor om het materiaal in uw eigen familie duurzaam te bewaren.

documenten

Met betrekking tot het aanbod van papieren erfgoed werkt het Fries Verzetsmuseum nauw samen met het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden. Tresoar is dé bewaarplaats van het grootste deel van het papieren erfgoed over de Tweede Wereldoorlog in Friesland, waaronder de volledige papieren collectie van het Fries Verzetsmuseum. In overleg met de schenker bepalen we of een eventuele aanwinst wordt opgenomen in de collectie van Tresoar of die van het Fries Verzetsmuseum. Wilt u een document aanbieden? Dan kunt u contact opnemen met Otto Kuipers, informatiespecialist bij Tresoar (otto.kuipers@tresoar.nl) .

film

Met betrekking tot het aanbod van audiovisueel erfgoed (bijvoorbeeld films en geluidsopnames) werkt het Fries Verzetsmuseum nauw samen met het Fries Film Archief in Leeuwarden. In overleg met de schenker bepalen we of een eventuele aanwinst wordt opgenomen in de collectie van het Fries Film Archief of die van het Fries Verzetsmuseum.  Hiervoor kunt u contact opnemen met het Fries Filmarchief  ( info@friesfilmarchief.nl).

© Fries Verzetsuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer