verhalen

bij objecten
verhalen

bevrijdingsdag met een inktzwarte rand

Na afloop van de bezetting is door de provinciale Staten van Fryslan 15 april aangewezen als Friese Bevrijdingsdag. Tot op de dag van vandaag wordt deze dag aangegrepen voor het organiseren van talloze activiteiten die in het teken staan van vieren en herdenken, en er valt wat te herdenken. Alleen al op 15 april 1945 verliezen negen Friese verzetsmensen het leven, door uitputting in gevangenschap en tijdens de bevrijdingsgevechten. Paul Marinus Baerdt van Sminia, Gerrit Bleeker, Harm Brouwer, Jitze Pieter van Dijk, Jacob de Graaf, Jan Kaper, Jacob Nagelhout, Pieter Postma en Tjalling Talma.

afb
afb

Kaart ter herdenking van Jacob Nagelhout, door D.A. Tamminga (1945), collectie Fries Verzetsmuseum

In de collectie van het Fries Verzetsmuseum is een bijzonder document opgenomen over een van de slachtoffers, Jacob Nagelhout. Jacob werd geboren op 15 april 1917 te Woudsend. Hij kwam op zijn verjaardag, 28 jaar later, om het leven in een vuurgevecht tussen de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) en de bezetter bij de Wellebrug. Het document toont het portret van Nagelhout en een gedicht Wellebrege april 1945 van D.A. Tamminga

Jacob Nagelhout is niet vergeten. Zijn naam is te vinden op drie monumenten in Friesland (Waterloo, Woudsend, Balk) en in zijn geboorte dorp is een straat naar hem vernoemd. Nagelhout is ook te vinden op het verzetsmonument in het Fries Verzetsmuseum.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer