fries audio archief

van start
fries audio archief

startsubsidie provincie fryslân voor fries audio archief

ook materiaal van het fries verzetsmuseum gedigitaliseerd

Provincie Fryslân heeft het Fries Film Archief een startsubsidie verleend voor de realisatie van een Fries Audio Archief in de periode 2021-2024. Ook Tresoar draagt financieel bij aan het project. Het Fries Film Archief had al langer de ambitie om naast film- en videomateriaal belangrijk Fries audio erfgoed te archiveren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Tot nu toe ontbraken hiervoor de financiële middelen. Uit onze collectie komt onder andere een serie interviews met verzetsmensen en andere getuigen van de bezettingsjaren.

Fryslân heeft rijke audiocollecties die niet of nauwelijks bekend zijn. Ze liggen verborgen in de depots van Tresoar en andere Friese musea en erfgoedorganisaties. Hier komt nu verandering in. Belangrijke collecties op het gebied van Friese literatuur, Friese taal, kleinkunst en muziek worden de komende vier jaar gedigitaliseerd en in de online catalogus van het Fries Film Archief opgenomen. Uiteindelijk zullen duizenden audiofragmenten online te beluisteren zijn. Om enkele pareltjes te noemen: de toespraken van Willem Drees, Douwe Tamminga en Fedde Schurer bij de onthulling van het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra in 1962 bij de Oldehove in Leeuwarden. Of gesproken brieven aan soldaten van Bataljon Friesland in Nederlands-Indië. Andere belangrijke samenwerkingspartners bij het project zijn onder andere de Provincie Fryslân, Tresoar en Omrop Fryslân.

mienskip: lever zelf waardevol audiomateriaal in
Organisaties en particulieren die denken te beschikken over waardevol Fries audiomateriaal kunnen contact opnemen met het Fries Film en Audio Archief. Er zal dan worden bekeken of dit materiaal in het nieuwe audioarchief kan worden opgenomen. Het Fries Film Archief is groot geworden doordat particulieren bereid waren hun film- en/of videocollecties ter beschikking te stellen. Er wordt geprobeerd het Fries Audio Archief vanuit een zelfde Friese ‘mienskipsdynamiek’ op te bouwen.

contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syds Wiersma, coördinator Fries Film en Audio Archief

'Verzetsmensen luisteren naar berichten via de radio' uit eigen collectie. / Beeldnummer 122089 / Vervaardiger: J. Vissers
'Verzetsmensen luisteren naar berichten via de radio' uit eigen collectie. / Beeldnummer 122089 / Vervaardiger: J. Vissers
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer