verhalen

bij objecten
verhalen

vernielde herinnering aan titus brandsma

Anno Sjoerd Brandsma, beter bekend als pater Titus Brandsma, is geboren op 23 februari 1881 in Oegeklooster bij Bolsward. Pater Titus staat bekend om zijn anti-Duitse houding. Zo roept hij katholieke journalisten op om geen propaganda te maken voor het nationaalsocialisme en verzet hij zich tegen het verbod voor Joodse leerlingen om naar een reguliere school te gaan. Op 19 januari 1942 arresteert de Sicherheitsdienst Titus Brandsma. Via de gevangenissen in Scheveningen en Arnhem, het concentratiekamp Amersfoort en de gevangenis te Kleve (Duitsland) komt Brandsma in het Duitse concentratiekamp Dachau terecht. Hier sterft hij op 26 juli 1942 door uitputting.

afb
afb

Stalen band met opschrift ‘In memoriam Titus Brandsma overl. Dachau 1942’. De band is een onderdeel van het op 31 december 1977 vernielde Titus Brandsma monument in Joure.

In zijn cel in de gevangenis van Scheveningen schrijft Brandsma dit gedicht.

O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vriend.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.

O laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

2
2

In heel Nederland staan monumenten ter herinnering aan Titus Brandsma, in Friesland bijvoorbeeld in Bolsward en Dokkum. Ook in Joure wordt op 16 mei 1965 een monument ter herinnering aan Brandsma onthuld. Het is een schaal die als bloembak kan worden gebruikt. Vanuit de schaal steken twee met elkaar verbonden zuilen naar boven. Om de zuilen zit een stalen band. Bovenop de zuilen zit een groep postduiven. In de nacht van 31 december 1977 op 1 januari 1978 is het monument vernield en zijn de vogels gestolen. Hierop is het monument weggehaald en de stalen band geschonken aan het Fries Verzetsmuseum.

Voor meer informatie over het leven van pater Titus Brandsma verwijzen wij graag door naar de collega’s van het Titus Brandsma Museum in Bolsward . www.titusbrandsmamuseum.nl

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer