missie visie en beleid

onderdeel
van het fries museum
missie visie en beleid

missie, visie en beleid

Door de jaren heen is het Fries Verzetsmuseum opgeklommen van een vrijwilligersmuseum naar een professioneel museum, sinds 1994 onder de vleugels van het Fries Museum. Sinds 2011 vormt het Fries Verzetsmuseum samen met het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof achter de schermen een organisatie van drie zelfstandige musea. Deze organisatie bestaat uit 58 medewerkers met een gezamenlijke omvang van 45 fte verdeeld over 5 afdelingen (Collecties, Publiek & Programma, Facilitaire Zaken, Finance & control en Human Resources). Zij werken samen met 157 vrijwilligers en een groot aantal medewerkers die extern worden ingehuurd. De organisatie is flexibel en toekomstgericht.

Als onderdeel van het Fries Museum draagt het Verzetsmuseum bij aan de missie en visie van het Fries Museum.

Foto Ruben van Vliet
Foto Ruben van Vliet

missie

Het Fries Museum vergroot de waardering voor kunst en geschiedenis van en in Friesland. Bewoners en bezoekers worden op een persoonlijke en dynamische manier betrokken bij de authentieke cultuur van Friesland in de wereld van vandaag en morgen.

visie

Friesland is de erfgenaam van een veel grotere Europese cultuur, die reikte van Frankrijk tot Scandinavië. Op een actuele manier maakt het Fries Museum de verbinding tussen de culturele terp die Friesland nu is en de wereld om Friesland heen. Deze houding vertrekt vanuit de intrinsieke waarde en kwaliteiten van cultuur: naast de maatschappelijke effecten ook de verbindende, educatieve en economische waarde. Het Fries Museum helpt Friezen en bezoekers aan Friesland de wereld beter te begrijpen. Met het erfgoed van het verleden als uitgangspunt is het museum een spiegel voor de samenleving en een laboratorium voor wat de Friese samenleving in de toekomst kan zijn. Op die manier dragen het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum bij aan een toekomstgerichte, democratische samenleving.

21st century skills
Het Fries Museum is dé plek voor de beeldende cultuur van Friesland, die bijzondere mensen met bijzondere plekken verbindt. Het Fries Museum slaat een brug tussen lokale uitingen en thema’s die wereldwijd spelen. Deze ‘glocale’ instelling deelt het Fries Museum onder meer met de University Campus Fryslân, Wetsus, de Dairy Campus, de Vereniging Circulaire Economie Friesland en andere maatschappelijke partners. Het programma van het Fries Museum maakt het mogelijk om de zogenaamde 21st century skills bij mensen te versterken, zoals creativiteit en empathie (met een belangrijke rol voor het Fries Verzetsmuseum). De Code Culturele Diversiteit biedt kansen om daarbij de veelkleurigheid van de Friese samenleving en van de wereld eromheen te betrekken en te bereiken.

maatschappelijke waardering en privatisering
Het bewaren van erfgoed doet een museum vooral voor toekomstige generaties, een intensieve taak die niet kan worden gemeten in bezoekersaantallen. Een belangrijke taak van het museum is om de waardering voor die bewaarfunctie te vergroten. De collectie en de expertise van het Fries Museum kunnen meer worden gedeeld met andere musea, in Friesland en erbuiten. De fysieke ontmoeting met erfgoed en kunst is de cruciale kwaliteit van het museumbezoek. Tijdens het bezoek staan een gastvrije ontvangst en een grote betrokkenheid centraal. Iedereen is welkom, iedereen kan de trots en de verwondering over de Friese cultuur delen. Een bezoek aan het museum is een persoonlijke beleving, verrassend en creatief, die de zorgvuldigheid van het museum ademt. Privatisering heeft voor een museum een bijzondere betekenis: het maatschappelijk draagvlak wordt alleen gerealiseerd als het museum erin slaagt het gemeenschappelijke erfgoed te verbinden met de persoonlijke, private leefwereld van de leden van de mienskip. Het Fries Museum is een not for profit organisatie: activiteiten kunnen geld opbrengen, maar opbrengsten worden steeds opnieuw geïnvesteerd in de maatschappelijke taak van het museum.

merkwaarden

authentiek
Eigenzinnig, geworteld, uitnodigend, gastvrij, persoonlijk, verbindend, verrijkend, fris

betrokken 
Extern gericht, maatschappelijke rol vanuit professionele en publieke kwaliteit, empathisch, gericht op samenwerking, verbinding met de actualiteit, toegankelijk

dynamisch 
Steeds gelaagd aanbod voor verschillende doelgroepen, verrassende verbindingen geven verrassende inzichten, ruimte voor meerstemmigheid in waarde en schoonheid, toekomstgericht

beleidsplan

Beleidsplan Fries Museum, opgesteld op verzoek van de Provincie Fryslân voor de beleidsperiode 2017-2020.
 

jaarverslagen en jaarrekeningen

Bekijk het jaarverslag van 2023.

eerdere jaarverslagen
Hieronder kun je eerdere jaarverslagen downloaden:
Jaarverslag 2003 2004-2005 / 2006 20072008 2009 2010 / 2011 2012 20132014 2015 / 2016 /  2017 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

jaarrekening

Onze complete jaarrekeningen vind je op de ANBI-website.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer