jaarverslag

2016
fries museum
jaarverslag

jaarverslag 2016

175.977 bezoekers, rapportcijfer 8,3

alma-tadema
alma-tadema
drukte - foto Jacob van Essen
drukte - foto Jacob van Essen

tentoonstellingen geopend in 2016

 

tentoonstelling periode rapportcijfer
Alma-Tadema, klassieke verleiding 1 oktober 2016 t/m 7 februari 2017 8,6
Claudy Jongstra, ancient light 26 maart 2016 t/m 8 januari 2017 8,3
Tjibbe hooghiemstra 2 juli t/m 30 oktober 2016 6,8
De koe, Cas Oorthuys en Hans van der Meer 26 maart 2016 t/m 5 juni 2016 7,7
Hindeloopen 2 juli 2016 t/m 2019 7,7
De terp 14 juli 2016 t/m 7 januari 2018 7,7
Rijk van rotzooi 26 november 2016 t/m 4 maart 2018 7,4
Aanwinsten: trijnie van der wal 2 juli 2016 t/m 30 oktober 2016 7,7
Aanwinsten: Vereniging Rembrandt 1 t/m 16 oktober 2016  
Aanwinsten: logo Waddenvereniging 18 oktober 2016 t/m 5 februari 2017  
Aanwinsten: Vergezichten 26 november 2016 t/m 7 januari 2017  
Twee exposities in het MCL Twee keer een half jaar in 2016  
Rijk van rotzooi
Rijk van rotzooi
Alma-Tadema
Alma-Tadema
De koe
De koe

 

bezoekcijfers

In 2016 bezochten 175.977 mensen het museum. In 2015 waren dit 98.965. Het aantal volwassenen en museumkaarthouders dat het museum bezocht is meer dan verdubbeld. 

onderwijs

Het uitgebreide educatieaanbod zorgde voor meer dan 11.000 schoolbezoeken. 85% hiervan waren kinderen uit het primair onderwijs. Ook gymnasia vanuit heel Nederland bezochten het museum vanwege Alma-Tadema. In samenwerking met de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving (dBKV) en de Leeuwarder Courant realiseerde het Fries Museum in het voorjaar voor de tweede keer een tentoonstelling van examenwerk beeldende vorming. 

 
onderwijs 1
onderwijs 1
onderwijs 2
onderwijs 2
onderwijs 3
onderwijs 3

online

In oktober 2016 lanceerde het Fries Museum zijn nieuwe website. Gedurende het gehele jaar werd de site bijna 500.000 keer bezocht, een stijging van 67% ten opzichte van 2015. 

 
online 1
online 1
online 2
online 2

activiteiten en zakelijke bijeenkomsten

In 2016 organiseerde het museum 390 activiteiten voor jong en oud, die de drempel tot het museum verlaagden of verdieping boden. In totaal namen bijna 8.800 bezoekers deel aan het activiteitenaanbod, zoals de 600 aanwezigen bij een van de zeer gewaardeerde lezingen over Alma-Tadema. Er waren 80 zakelijke bijeenkomsten met 5174 gasten.

activiteiten
activiteiten
zakelijk
zakelijk
breiwilligers
breiwilligers
feest
feest

over de bezoeker

In 2016 kwamen meer mensen van buiten Friesland. Ook hadden meer bezoekers het museum al een keer eerder bezocht.

herkomst
herkomst
eerder bezocht
eerder bezocht

economische impuls

Het Fries Museum bracht dit jaar 93.268 extra bezoekers naar Friesland. Gemiddeld spendeerden zij € 61,3 in de stad, dit betekent dat het Fries Museum in 2016 zorgde voor een kapitaalinjectie van meer dan € 5,7 miljoen in de lokale economie.

speciaal
speciaal
activiteiten
activiteiten

collectie

Het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân is dit jaar in gebruik genomen. Op 29 april 2016 verhuisde het laatste van 200.000 objecten vanuit het oude depot aan de Turfmarkt. De collecties van Fries Museum, Natuurmuseum Fryslân, Fries Scheepvaartmuseum, Fries Landbouwmuseum en Tresoar zijn nu in het Kolleksjesintrum ondergebracht.

aanwinsten

In 2016 heeft het Fries Museum 71 nieuwe objecten toegevoegd aan de collectie, waaronder 23 aankopen.  

financiën

Financieel was 2016 net als 2015 een buitengewoon jaar, ditmaal niet door de aankoop van The Entrance of the Theatre van Alma-Tadema maar door de kosten van de Alma-Tadema tentoonstelling en de inkomsten van tentoonstellingsfondsen en publiek. Het positieve resultaat wordt geïnvesteerd in het onderhoud van het gebouw, het beheer van de grootste provinciale collectie van Nederland en tentoonstellingen vanaf 2019.

baten

  2015 2016
directe opbrengsten 1.098.275 2.459.332
indirecte opbrengsten 30.000 30.000
subsidies 2.853.433 2.888.538
overige bijdragen 2.172.903 1.510.736
rentebaten 110.965 102.359
totaal 6.265.576 6.990.965

lasten

  2015 2016
salarissen, sociale lasten 1.590.224 1.789.647
afschrijvingen op vaste activa 166.976 128.020
aankopen 1.750.557 72.542
collectiefunctie 140.976 133.490
publieksfunctie 1.016.639 1.889.366
huisvestingskosten 992.195 1.114.983
overige kosten 526.885 502.708
inkopen   452.960
rentelasten 70.791 102.364
totaal 6.255.243 6.186.080

eigen inkomsten

Maar liefst 59% van de baten werd in 2016 door het museum zelf gegenereerd. In 2015 was dit 54%.

personeel

In 2016 waren in totaal 325 mensen bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, waarvan 59 medewerkers met 46,8 fte.

dienstverband
dienstverband
organogram
organogram

vrienden, partners en sponsors

Eind 2016 had het museum 675 particuliere vrienden en 34 zakelijke vrienden die gezamenlijk circa 100.000 euro bijdroegen.

zakelijke vrienden
ABN AMRO MeesPierson
Arriva Personenvervoer Nederland BV
Botma Business Consultancy
Bourguignon
Bouwgroep Dijkstra Draisma
De Friesland
De Haan Advocaten & Notarissen
De Noordhoek Schilderwerken
De Vries Verpakkingen
Energie Service Friesland
FMXXL
FrieslandCampina
GIMD
Gjald Accountants B.V.
Grafische groep van der Eems
Haan Reklamewerk
Klus2Fix
NDC Mediagroep
Omrin
PTH Groep
Rabobanken NW-Friesland 
Schoonmaakbedrijf Tiemersma
Royal Steensma
Stenden Hogeschool
Stichting 't Rijke Leven
Stichting KwadrantGroep
Van der Let & Partners Idenity
Vliegbasis Leeuwarden
VNO-NCW Noord
Watjeziet
WEDA Design & Advertising
Weitenberg Assurantiën
WestCord Hotels
Wetsus
partners, fondsen en sponsoren
BankGiro Loterij
EYE filmmuseum
Fonds 21
Fonds voor Cultuurparticipatie
Gemeente Leeuwarden
Gifted Art
Isaacson-Draper Foundation
Joes Meester Fonds
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Mondriaan Fonds
Nelleke Nix Studio Gallery Press Inc.
Netty van Doorn Fonds

Nieuwe Stads Weeshuis

Prestel
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provinsje Fryslân
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Slieker Film
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Stichting Woudsend Anno 1816
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Turing Foundation
Vereniging Circulair Friesland
Vereniging Rembrandt
Vrienden van het Fries Museum
VSBfonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer