wie is wie

medewerkers
van het fries verzetsmuseum
wie is wie

wie is wie

Het Fries Verzetsmuseum vormt samen met het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vindt u hieronder.

directie & bestuur

directeur-bestuurder
Kris Callens, k.callens@friesverzetsmuseum.nl, 058 - 255 55 07
Bekijk hier de nevenfuncties van de directeur-bestuurder

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 – 255 55 07

medewerker directiesecretariaat
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

bestuur stichting fries verzetsmuseum
Dhr.  A. v.d. Burg, voorzitter
Dhr. Y.J. Seffinga (St Sneek 40-45)
Dhr. M.D. Kalmijn, secretaris

collecties

conservator collectie fries verzetsmuseum
Marre Faber- Sloots, marre.sloots@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 80

marketing & communicatie

afdeling marketing en communicatie
communicatie@friesverzetsmuseum.nl, 058 - 255 5500

educatie

Mariska de Boer, onderwijs@friesverzetsmuseum.nl, 058 – 2 948 960

raad van toezicht

de heer drs. H. Apotheker, voorzitter      
de heer ir. J.W.G. Vernooij
mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA
mevrouw J.M. Hiddema
de heer T. Vermeulen
mevrouw drs. L.W.J.M. Janssen
mevrouw drs. S. Laverman
bekijk hier de nevenfuncties van de leden

werken bij het fries museum

werken bij het fries museum

vacatures, stages en vrijwilligers

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer