nevenfuncties

nevenfuncties

nevenfuncties

leden raden van toezicht stichting fries museum, stichting keramiekmuseum princessehof, stichting collectiefonds fm|ph, stichting mata hari en stichting monumenten fm|ph, 2022


De heer drs. H.H. Apotheker

 • Voorzitter raad van toezicht NHL Stenden Hogeschool
 • Lid bestuur Stichting Cambuur Leeuwarden


Mevrouw J.D. Hiddema
Directeur-bestuurder van De Nederlandse Reisopera

 • Lid raad van toezicht theater DNK Assen
 • Secretaris bestuur jazzfestival Jazz te Gast, Zuidhorn
 • Lid bestuur Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland
 • Lid bestuur Stichting Landgoed Mensinge

Mevrouw mr. D. Kingma
Advocaat bij Adrenna Arbeidsrechtadvocaten te Leeuwarden

 • Bestuurslid van de Vereniging van Advocaten in Friesland


De heer drs. T. Vermeulen
Directeur Stichting NDSM-werf

 • Bestuurslid bij Coöperatie Cultuurtafel Noord
 • Voorzitter Oudervereniging Montesorri Azalea, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht, Theaterbroedplaats De Sloot

 
De heer ir. J.W.G. Vernooij
Algemeen directeur Omrin

 • Voorzitter Innovatie Pact Fryslân
 • Voorzitter Vereniging Circulair Friesland
 • Voorzitter Stichting BeStart
 • Lid Deskundigencommissie EFRO
 • Vicevoorzitter NVRD
 • Lid Club Diplomatique Fryslân


Mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA

 • Kroonlid College van Toezicht Advocatuur
 • Non-Executive Director Brunel Pension Partnership Ltd
 • Lid Raad van Toezicht SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting NL gemeenten
 • Lid Raad van Commissarissen Altera Vastgoed NV
 • Lid Raad van Advies Stichting NIMF
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer