yad vashem

onderscheiding
echtpaar troelstra
yad vashem

yad vashem onderscheiding postuum uitgereikt

aan johannes bartholdi troelstra & grietje troelstra-wierda

Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst heeft de ambassadeur van Israël, mr. Modi Moshe Ephraim de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt aan de heer Max Troelstra, zoon van Johannes Bartholdi Troelstra & Grietje Troelstra-Wierda.

echtpaar troelstra riskeerde hun leven
“Het echtpaar Troelstra riskeerde hun leven om het Joodse volk te redden, in het bijzonder het leven van Gertrud (Trudel) Auerbach. Terwijl ze zelf 5 kinderen hebben gehad, namen zij ook twee niet-joodse oorlogsweeskinderen uit Rotterdam en een echtpaar met vier kinderen die actief waren in het verzet binnen”, vertelde ambassadeur.

“Als Israëliër, als Jood, als Ambassadeur en zoon van Holocaustoverlevenden, ligt hun verhaal mij zeer na aan het hart. Het benadrukt ook hoe belangrijk het is dat hun verhaal wordt verteld, aan ons, aan onze kinderen en aan de toekomstige generaties”, liet Modi Moshe Ephraim weten.

morele duisternis van de holocaust
“Tijdens de morele duisternis van de Holocaust hebben zij het kleine vlammetje hoop brandend kunnen houden en daarmee ook het geweten van de mensheid, de eer van Europa en de waardigheid van Nederland kunnen redden en daarvoor zullen de Joodse volkeren hen eeuwig dankbaar zijn”, speechte de Ambassadeur om daarna de medaille en het certificaat aan Max Troelstra te overhandigen.

“wie een enkel leven redt, wordt beschouwd als de hele wereld te hebben gered.”
Voorafgaand aan de overhandiging, waarbij de kinderen en kleinkinderen van de familie Troelstra aanwezig waren in het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân, waren er toespraken van burgemeester Jannewietske de Vries, Henk van der Veer ( met het vers ‘Tòt herinnering’ uit zijn bundel ‘De Dames Pino en andere fersen over Joadse Snekers’) en twee leerlingen van csg Bogerman, Gwen Baalman en Thijs Staal. De laatste twee lazen een persoonlijk verhaal en een gedicht voor.

Via een live verbinding vanuit Tel Aviv sprak een kleinzoon van Gertrud (Trudel) Auerbach een dankwoord uit namens zijn familie: “Wie een enkel leven redt, wordt beschouwd als de hele wereld te hebben gered.”

De heer Max Troelstra dankte op zijn beurt weer uit naam van de familie Troelstra voor de postume uitreiking van de eervolle onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.

Muzikale intermezzo’s waren er van een ensemble o.l.v. Tseard Verbeek. De perfect geregelde ceremonie vond plaats in samenwerking tussen de Ambassade van Israël en de gemeente SWF ( mevrouw Grietje van der Veen). De algehele leiding was in handen van de heer David Simon, voorzitter Stichting Vrienden Yad Vashem.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer