actie niet weggooien

erfgoed uit de
tweede wereldoorlog
actie niet weggooien

actie niet weggooien

aandacht voor erfgoed uit de tweede wereldoorlog

Op zaterdag 23 oktober is Tresoar het toneel van de halfjaarlijkse 'Actie Niet Weggooien'. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat nog bij mensen thuis op zolder ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwerpen, dagboeken, brieven, foto’s en/of andere documenten. Tresoar organiseert de dag samen met het Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden, Kazemattenmuseum Kornwerderzand en Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF).

in gesprek met deskundigen
Deskundigen van deze organisaties zijn aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan over hun document of voorwerp en ze meer informatie te geven over de historische waarde ervan. Ook willen ze graag zoveel mogelijk van de eigenaar horen over het voorwerp/document. Van wie is het geweest? Wat is het verhaal erachter? Misschien komt het voorwerp of document in aanmerking voor opname in de collectie van een van de instellingen. Daarover gaan de deskundigen met de eigenaar in gesprek.

Radioboek
Radioboek

niet per se inleveren
Het gaat dus niet alleen om het schenken van materiaal. Musea en archieven hanteren een verzamelbeleid en kunnen alleen voorwerpen en documenten bewaren die daar in passen. De dag is dan ook vooral bedoeld om mensen zich bewust te maken van de historische waarde van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Als een voorwerp niet opgenomen wordt in de collectie van een van de deelnemende instellingen kunnen de deskundigen meedenken over een andere bestemming.

vorige edities  
Vorige edities van de Actie Niet Weggooien hebben bijzonder materiaal opgeleverd. Zo werd er bij de vorige editie de koffer met brieven van een gefusilleerde verzetsstrijder aan zijn geliefde ingebracht, en een horloge van een Nieuw-Zeelandse vlieger. Vanwege de coronapandemie is de actie de afgelopen anderhalf jaar niet georganiseerd.

praktische informatie
Wat: Actie Niet Weggooien voor materiaal uit de Tweede Wereldoorlog
Waar: Gysbert Japicxzaal Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Wanneer: zaterdag 23 oktober, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Bij drukte wordt gebruik gemaakt van een volgnummersysteem.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer