onderbouw

onderbouw

rondleiding

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen. Verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. Oorlogsomstandigheden vragen om persoonlijke keuzes, die voor iedereen verschillend zijn geweest. Wat zou je doen in deze omstandigheden? Persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten vertellen verhalen die generatie op generatie worden doorgegeven. In de zaal ‘Vrijheid nu’ is er ruimte om met elkaar te discussiëren over de vrijheid die we vandaag voelen en hoe we met die vrijheid omgaan.

onderwijsprogramma

De leerlingen worden in een groep van maximaal 15 leerlingen door een museumdocent meegenomen door de verschillende zalen. De museumdocent laat ze kennis maken met de persoonlijke en bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Tijdens de rondleiding is er ruimte voor vragen en discussie. Na 30-45 minuten kunnen leerlingen zelfstandig rondkijken. Bij het boeken van een bezoek graag aangeven als je een rondleiding wilt aan de hand van specifieke vragen of thema’s. Waar mogelijk houden de museumdocenten daar rekening mee. Wij raden je ook aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. Als ze een en ander al weten over de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog, dan steken ze er meer van op.

combineren

Het bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is te combineren met tentoonstellingen in het Fries Museum, een stadswandeling door Leeuwarden, een bezoek aan het Historisch Centrum Leeuwarden, of een gastles op school.

 

Langskomen? Stuur een mail naar onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:

onderbouw en bovenbouw VMBO/HAVO/VWO

Werkvormen:

kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Lengte:

museumbezoek van 45-60 minuten

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer