verhalen

bij objecten
verhalen

de wachter

In Oudega maken verzetsmensen tijdens de bezetting het illegale blaadje Op Wacht; voor God, Nederland en Oranje. Als in het voorjaar van 1944 het door oorlogsomstandigheden niet meer lukt om teksten voor dit krantje in Oudega te krijgen, beginnen ze daar een eigen krant met een vergelijkbare inhoud: De Wachter.

Het illegale blad De Wachter verschijnt wekelijks vanaf mei 1944 tot en met april 1945. De krant wordt gemaakt in een zomerhuisje in Gaastmeer. In de krant staan onder meer hoe je maatregelen van de bezetter het best kan saboteren.

afb
afb

Er is veel aandacht voor het tegenwerken van de arbeidsinzet. In tegenstelling tot andere illegale krantjes staan in De Wachter geen theoretische beschouwingen, maar vooral praktische richtlijnen in klare taal voor een zo breed mogelijk publiek. Jan Tjittes Piebenga schrijft de hoofdartikelen in de krant. Leden van de familie Westra maken samen met enkele anderen de krant.

Gedurende de laatste maanden van de oorlog werd voor een ondergedoken Canadese vliegtuigbemanning een speciale Engelse editie gezorgd.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer