bovenbouw

bovenbouw

onderzoek verhaal

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog beleefden. Verzet en vervolging, vluchtelingen en mensen die van heinde en verre melk en voedsel kwamen halen. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling geeft een beeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij.

onderwijsprogramma

Na een korte introductie van de tentoonstelling gaan de leerlingen op onderzoek uit naar verhalen over personen, voorwerpen of de monumenten. De leerlingen gaan zelfstandig op onderzoek uit om na afloop hun bevindingen aan hun  medeleerlingen te presenteren.

De museumdocent is het aanspreekpunt voor vragen en zij begeleiden de leerlingen bij het onderzoek.

combineren

Het bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is te combineren met tentoonstellingen in het Fries Museum, een stadswandeling door Leeuwarden, een bezoek aan het Historisch Centrum Leeuwarden, of een gastles op school.

 

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

 

Doelgroep:

bovenbouw klas 4 VMBO/HAVO/VWO en hoger

Werkvormen:

kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken, onderzoeken en presenteren

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

museumbezoek van 60 minuten, inclusief zelf rondkijken. De keuze voor het programma is van invloed op de tijdsduur van uw bezoek

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer