prijs

educatieve projecten
tweede wereldoorlog
prijs

fries verzetsmuseum looft prijs uit aan educatieve projecten rondom tweede wereldoorlog

Heb je in 2019 of 2020 een profielwerkstuk gemaakt over de Tweede Wereldoorlog in Friesland, heb je een projectweek over dit onderwerp georganiseerd op school of heb je iets anders gedaan om als jongere de herinnering aan oorlog, bezetting en verzet levend te houden? Dan maak je kans op de Fries Verzetsmuseumprijs van 2020. Het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden is op zoek naar leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten die iets bijzonder deden rondom de Tweede Wereldoorlog. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 500. De prijs wordt komend voorjaar uitgereikt, aanmelden kan nog tot 1 februari 2021 via onderwijs@friesmuseum.nl. Meer informatie is te vinden op friesverzetsmuseum.nl.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetter. In dit bijzondere jaar is volop teruggeblikt op de impact van de oorlog, en werd stilgestaan bij vrijheid. Friezen die iets gedaan hebben in het themajaar om de herinnering aan oorlog, bezetting en verzet levend te houden, kunnen meedoen aan de derde editie van de Fries Verzetsmuseumprijs. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door het museum, de vorige editie werd gewonnen door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden en CSG Liudger Drachten dankzij hun profielwerkstukken.

voorwaarden
Om mee te kunnen doen moet het project of product aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient een verhaal of verhalen centraal te staan en heeft het product of project een helder raakvlak met de oorlogsgeschiedenis van Friesland en/of de herinnering hieraan. Daarnaast moet de inzending ontwikkeld zijn voor of door jongeren van 11 tot 21 jaar oud. Een deskundige jury beoordeelt aan de hand van diverse criteria wie in aanmerking komt voor de prijs. Hierbij valt te denken aan onder andere diepgang, originaliteit, enthousiasme en creativiteit in het project, maar ook de inzet van de makers wordt beoordeeld.

De Fries Verzetsmuseumprijs is mede mogelijk gemaakt door de St Friesland 1940-1945 en de St. Sneek 1940-1945.

Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer