verhalen

bij objecten
verhalen

familie woudstra

diegene die een mensenleven redt, heeft de gehele mensheid gered

Sinds 1953 is Yad Vashem de naam van een instituut dat op initiatief van de Knesset, het Israëlische parlement, is opgericht om de herinnering aan de Sjoa levend te houden en de slachtoffers te herdenken. Yad Vashem is bekend vanwege de gelijknamige onderscheiding. Het is de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent en is voor degenen die in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven joodse medeburgers hebben beschermd en gered. Het ereteken dat aan de Rechtvaardigen wordt uitgereikt is speciaal voor Yad Vashem ontworpen door de uit Jeruzalem afkomstige kunstenaar Nathan Karp. Karp heeft op symbolische wijze de woorden uit de Talmoed uitgebeeld ‘Diegene die een mensenleven redt, heeft de gehele mensheid gered’.

afb
afb

Op 1 juli 1974 werden Eise Woudstra en zijn vrouw Eisje Woudstra-Lijklama à Nijeholt door Yad Vashem erkend als Rechtvaardigen der Volkeren. Woudstra, Eise Woudstra uit Oudeschoot was actief lid van een verzetsgroep die gevestigd was in Heerenveen. Zijn huis diende als regionale geheime ontmoetingsplaats waar overvallen op distributiekantoren werden gepland om rantsoenkaarten te bemachtigen. Veel joden vonden een veilige schuilplaats in het huis van de Woudstra’s. Reini Tijmstra was de eerste die onderdook bij Eise en Eisje Woudstra, die toen op een boerderij woonden. Kort nadat Reini kwamen er anderen bij die langer of korter bleven.

Meer informatie over de familie Woudstra en andere door Yad vashem onderscheiden Friezen is te vinden in de zaal Erfgoed van het Fries Verzetsmuseum.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer