schenkingen en legaten

steun het museum
maak het verschil
schenkingen en legaten

schenkingen en legaten

schenkingen en legaten

Uw schenking aan het Fries Museum maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL44RABO0160855624 op naam van Fries Museum. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is uw schenking minimaal 1% en max. 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60), dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

nalaten

Via een testament kunt u geld of goederen nalaten aan het Fries Museum. Ook bestaat de optie om het Fries Museum tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u ten behoeve van het Fries Museum een legaat opnemen in uw testament.

erf- en schenkbelasting

Het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting (ANBI), waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt.

fonds op naam

Misschien heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van het Fries Museum. U kunt dan d.m.v. een fonds op naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 25.000 alle administratieve zaken voor haar rekening.

schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel u bent  in het bezit van een bijzonder object (bijv. schilderij, textiel, zilver) en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar het Fries Museum. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de z.g. multiplier (zie ook onder het kopje Geefwet). Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal € 5.000.

geefwet

De geefwet stimuleert schenken aan cultuur. Deze geefwet is een extra stimulans in de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI's zoals het Fries Museum. De rijksoverheid wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. De opvallendste fiscale maatregel is de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25 op giften aan cultuur. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Uiteraard kunt u per jaar meer schenken dan € 5.000, maar voor het bedrag boven € 5.000 geldt dan niet de extra aftrek. Voor bedrijfsgiften is de aftrek ook verruimd. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag 50% van de fiscale winst bedragen met een max. van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50%, tot een max. van € 5.000 per jaar. Er kan max. € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

meer weten over schenken en nalaten?

Neem contact op met Liesbeth van Keimpema, tel. 058 205 00 48 of per mail; l.vankeimpema@friesmuseum.nl

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer