hoofd presentatie

oorlog in friesland
altijd te zien
hoofd presentatie

fries verzetsmuseum

vaste presentatie

In de hoofdpresentatie van het Fries Verzetsmuseum ontmoet u de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Verzet en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel vluchtelingen en mensen die van heinde en verre melk en voedsel kwamen halen.

Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen. Verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. In de tentoonstelling ervaart u hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven Friesland, het verzet tegen de bezetter en het onderduiken. Er is speciale aandacht voor de spectaculaire Overval van het Friese verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden. 

Schoolklas Jasper Keizer
Schoolklas Jasper Keizer
Seyss-Inquart in Leeuwarden
Seyss-Inquart in Leeuwarden

persoonlijke verhalen

Oorlogsomstandigheden vragen om persoonlijke keuzes, die voor iedereen verschillend zijn geweest. Wat zou u doen in deze omstandigheden? In het Fries Verzetsmuseum ervaart u hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd beleefd en ook nu nog leeft. Persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten vertellen verhalen die generatie op generatie worden doorgegeven.

schoenen van de waanzin

In de nieuwe presentatie staan persoonlijke verhalen en verhalen achter de echte objecten centraal. Zoals dat van de ogenschijnlijk doodnormale ‘Schoenen van de Waanzin’. Tijdens de oorlog zijn deze schoenen op bijzondere wijze van een Amerikaanse piloot via een Duitse soldaat bij een Joodse onderduiker terechtgekomen. Een verhaal dat laat zien dat het klassieke zwart-wit denken in goed of fout vaak geen recht doet aan de werkelijkheid.

schoenen van de waanzin
schoenen van de waanzin
de overval
de overval

de overval

Een van de meest spectaculaire verzetsdaden in de oorlog in Friesland is zonder meer De Overval. Op 8 december 1944 wordt het Huis van Bewaring in Leeuwarden overvallen door het gewapend verzet, de Knokploegen. Binnen een half uur en zonder een schot te lossen kunnen 51 verzetsmensen ontsnappen. Het Fries Verzetsmuseum vertelt het verhaal van deze beroemde verzetsactie door de ogen van de verschillende betrokkenen en gaat in op de dilemma's rondom de uitvoering van de kraak.

fries verzetsmuseum
fries verzetsmuseum
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer