actie niet weggooien

erfgoed uit de
tweede wereldoorlog
actie niet weggooien

actie niet weggooien

dag voor oorlogserfgoed in cultuurhistorisch centrum de tiid

Op donderdag 4 mei is Cultuurhistorisch Centrum De Tiid het toneel van de halfjaarlijkse 'actie niet weggooien'. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat nog bij mensen thuis op zolder ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwerpen, dagboeken, brieven of andere documenten. Tresoar organiseert de dag samen met het Fries VerzetsmuseumHistorisch Centrum LeeuwardenKazemattenmuseum KornwerderzandStichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF)Cultuurhistorisch Centrum De Tiid en De Fryske Marren.

Datum: donderdag 4 mei
Tijd: 11.00 – 16.00u
Locatie: Cultuurhistorisch Centrum De Tiid
Prijs: gratis inloop

Vooraf aanmelden niet nodig, maar let op: bij drukte wordt gebruik gemaakt van een volgnummersysteem.

Radioboek
Radioboek

in gesprek met deskundigen

Deskundigen van deze organisaties zijn aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan over hun document of voorwerp en ze meer informatie te geven over de historische waarde ervan. Ook willen ze graag zoveel mogelijk van de eigenaar horen over het voorwerp/document. Van wie is het geweest? Wat is het verhaal erachter? Misschien komt het voorwerp of document in aanmerking voor opname in de collectie van een van de instellingen. Daarover gaan de deskundigen met de eigenaar in gesprek.

niet per se inleveren

Het gaat dus niet alleen om het schenken van materiaal. Musea en archieven hanteren een verzamelbeleid en kunnen alleen voorwerpen bewaren die daar in passen. De dag is dan ook vooral bedoeld om mensen zich bewust te maken van de historische waarde van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Als een voorwerp niet opgenomen wordt in de collectie van een van de deelnemende instellingen kunnen de deskundigen meedenken over een andere bestemming.

vorige edities

Vorige edities van de Actie Niet Weggooien hebben bijzonder materiaal opgeleverd. Zo werd er bij de vorige editie de koffer met brieven van een gefusilleerde verzetsstrijder aan zijn geliefde ingebracht, en een horloge van een Nieuw-Zeelandse vlieger.

Actie Niet Weggooien wordt georganiseerd door het Fries Verzetsmuseum in samenwerking met Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, Kazemattenmuseum, Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) en het Fries Filmarchief.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer