primair onderwijs

WOII 360°
primair onderwijs

WOII 360°

plusklas

kinderdirectie

onderwijsprogramma

Speciaal voor de plusklassen is een lessenserie ontwikkeld met gastlessen op school en een bezoek aan het museum. Het doel van de lessen is het maken van een minitentoonstelling in een kubus over de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen zoeken zelf naar een voorwerp met een verhaal in hun omgeving of familiegeschiedenis. En presenteren dit op school aan belangstellenden.

In twee gastlessen  door een museumdocent op school, worden verschillende onderwerpen behandeld. De leerlingen krijgen een introductie op WOII en de museumdocent stelt prikkelende vragen. Hoe maak je keuzes? Ervaar je altijd hetzelfde als iemand anders? Welke invloed hebben veranderende regels en hoe kostbaar zijn je persoonlijke gegevens? In de tweede les gaat het over het persoonlijke verhaal van de kinderen, de rol van de conservator in het Fries Verzetsmuseum en bekijken we echte voorwerpen uit het museum.

De derde les vindt plaats in het museum. Daar krijgen de leerlingen een korte rondleiding, is er aandacht voor vormgeving en mogen ze zelf op onderzoek uit om hun eigen verhaal aan te vullen. Dit bezoek kan worden uitgebreid met een stadswandeling door ‘a Guide to Leeuwarden’ en/of een bezoek aan de Blokhuispoort.

De laatste les is de eindpresentatie op school waar de leerlingen niet alleen hun tentoonstelling laten zien maar er ook over vertellen. De serie is eventueel uit te breiden met gastles(sen).

verhalen van de kinderdirectie

Onze kinderdirectie vertelt bij een aantal voorwerpen in het Fries Verzetsmuseum wat zij daarvan vinden. Leeftijdsgenoten geven zo alvast een inkijkje in de vele verschillende verhalen en voorwerpen. Dit filmpje is heel geschikt om samen te bekijken.

Deze serie boeken en langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep: 

Plusklas groepen

Werkvormen:

ontwikkelen van, organiseren, meta-cognitie, verbanden leggen en vergelijkingen maken tussen heden, verleden en de toekomst, kritisch burgerschap t.o.v. democratie

Leergebieden:

Nederlands, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, Friese taal en cultuur

Lengte:    

twee gastlessen van 180 minuten door de museumdocent op school
museumbezoek van 60 minuten
eindpresentatie naar eigen inzicht
uitbreiding naar eigen inzicht

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer