primair onderwijs

onderwijsprogramma ontmoetingen

Voor groep 7 en 8 biedt het Fries Verzetsmuseum het onderwijsprogramma 'ontmoetingen’. In het Fries Verzetsmuseum draait alles om zien, horen, denken, doen en beleven. In dit onderwijsprogramma ontmoet je mensen die de oorlog in Fryslân echt hebben meegemaakt. De verhalen zijn aanleiding voor het doen van verder onderzoek. De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag met authentieke voorwerpen uit de oorlog en ontmoeten de mensen achter deze objecten. Langzaam ontdekken ze wat er zich in de oorlogsjaren afspeelde in Friesland. Verhalen over strijd, bezetting en dagelijks leven. Over aanpassen, vervolging, collaboratie en verzet.

voorbeeldpagina uit onderwijsboekje

De verhalen worden vertelt door een museumdocent, die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

Doelgroep:  PO groep 7 en 8
Werkvormen: kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken
Leergebieden: Nederlands, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, Friese taal en cultuur
Lengte:     museumbezoek van 75 minuten