de overal

donderdag 8 december
de overal

de overval

In samenwerking met Slieker film presenteert het Fries Verzetsmuseum op donderdag 8 december een van de meest succesvolle titels uit de Nederlandse filmgeschiedenis: De Overval. In deze zwart-wit film uit 1962 wordt het verhaal verteld van de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden op 8 december 1944; een van de meest spectaculaire en drieste verzetsdaden uit het laatste oorlogsjaar.

Datum: 8 december 2022
Tijd: 16.30 - 18.45u
Prijs: gratis
Aanmelden

Er ging een feilloos uitgewerkt plan aan vooraf, want er mocht geen schot worden gelost om de nabij gelegerde Duitsers niet te alarmeren. De opzet was om binnen een half uur maar liefst negenendertig tevoren geselecteerde gedetineerde verzetsmensen te bevrijden uit het gevangenis complex. Deze levensgevaarlijke verzetsactie werd uitgevoerd door een twintigtal illegale werkers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. 

Dit jaar bestaat de film 60 jaar en dat vieren we met een korte inleiding op de film door Hessel de Walle. De Walle is auteur van de onlangs verschenen biografie over Piet Oberman, De man en de mythe. Oberman was een Dokkumer van zesendertig jaar oud die als leider van de Friese KP (Knokploegen) op 8 december 1944 zijn mannen voorgaat bij de geslaagde overval op de Leeuwarder gevangenis, de Blokhuispoort.

 

de overval
de overval
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer