zondag 28 april open joodse huizen

zondag 28 april open joodse huizen/ huizen van verzet leeuwarden

Open Joodse Huizen/ Huizen van Verzet Leeuwarden wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Joodse gemeente Leeuwarden, Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Aed Levwerd, Tresoar, Tûmba en Fries Film Archief. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Friesland ’40-’45. Een aantal weggevoerde Joodse bewoners en verzetsmensen en hun woonhuizen staan centraal. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen over het vooroorlogse Joodse leven en over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.

Wat gebeurt er op 28 april in Leeuwarden?
Meer dan 15 panden worden deze middag opengesteld voor publiek. Op de meeste adressen worden verhalen verteld. Bezoekers kunnen luisteren en soms ook meepraten. Op sommige locaties vinden doorlopend activiteiten plaats, andere locaties werken met blokkenschema’s. Alle objecten zijn gratis toegankelijk, maar er is een beperkt aantal plaatsen.

Bijzondere huizen en activiteiten
Pijlsteeg 2 (Bert Sanders en Sjoerd Nauta vertellen over de Joodse bewoners van dit huis), Breedstraat 44, Emmakade 54 (Tom Sandijck vertelt over m.n. Esmee van Eeghen) en Emmakade 87 (Henk de Vries vertelt over de familie Gerbrandy), de voormalige synagoge (muziek van Mulder&sons), de voormalige Joodse school (Benno Troostwijk vertelt over zijn schoolverleden) en ook de Joodse begraafplaats aan de Spanjaardslaan zijn bijzonder in dit verband. In Zalen Schaaf vertelt Auke Zeldenrust over de totstandkoming van zijn boek De Joodse bruiloft. In het Verzetsmuseum worden instaprondleidingen aangeboden. In het HCL start een aantal wandelingen langs sporen van Joods leven.

Achtergrond
In 2012 werd op 4 en 5 mei vanuit het Joods Historisch Museum in Amsterdam voor het eerst Open Joodse Huizen georganiseerd. Er bleek ook elders een behoefte te bestaan aan deze nieuwe manier van herdenken. In Leeuwarden is in 2013 en 2016 Open Joodse Huizen georganiseerd. Naar het voorbeeld van andere steden is dit jaar ook hier gekozen voor een koppeling met Huizen van Verzet.