fries verzets museumprijs

Op dinsdag 19 april 2016 wordt de eerste Friese Verzetsmuseumprijs uitgereikt tijdens de jubileumbijeenkomst van de Stichting Friesland 1940-1945. De scholieren Arjen van der Veer, Jan Paul de Jong en Laurens Kuiper krijgen de prijs overhandigd voor hun werkstuk ‘Een Friese arbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog.’ Zij winnen hiermee een bedrag van €250,- per leerling.

Locatie: de Lawei Drachten
Tijd: tussen 10:00 & 11:00

wedstrijd

Het Fries Verzetsmuseum is initiatiefnemer van deze wedstrijd en roept leerlingen uit het voortgezet onderwijs op om hun profiel- of sectorwerkstuk te maken over de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Conservator van het Fries Verzetsmuseum, Hans Groeneweg: “Het uitgangspunt van het werkstuk moet een tastbare bron zijn, zoals een persoon, een voorwerp, een gebouw of een monument, maar het mag ook een specifieke gebeurtenis zijn. De achterliggende gedachte is natuurlijk om de herinnering aan de oorlog levend te houden en de kennis over de oorlog te vergroten, zeker bij jongere generaties.”

brieven 

Het winnende werkstuk van de drie leerlingen van de locatie Fedde Schurer van OSG Sevenwolden uit Heerenveen gaat over de arbeidsinzet van Friezen tijdens de oorlogsjaren. De winnaars maakten gebruik van brieven van Willem van Loon, afkomstig uit de collectie van Tresoar. Van Loon, een twintigjarige timmerman, werd in 1942 te werk gesteld op een scheepswerf te Swinemünde aan de Oostzee. In zijn brieven naar familie, vrienden en collega’s vertelt hij over het werk dat hij moet verrichten en de zware arbeidsomstandigheden. Het werkstuk geeft een intiem inzicht in de persoonlijke ervaringen van Friezen die de arbeidsinzet aan den lijve ondervonden.

presentatie

Tijdens de jubileumbijeenkomst van de Stichting Friesland 1940-1945 in Theater de Lawei in Drachten presenteren de scholieren hun onderzoek. Na afloop ontvangen ze de Verzetsmuseumprijs 2016. Het onderzoek krijg ook een plaatsje in het Fries Verzetsmuseum. Groeneweg: “Twee authentieke brieven van Willem van Loon zullen binnenkort te zien zijn in zaal Erfgoed van het museum waarbij het onderzoek zal dienen als uitleg. Ook komt het werkstuk op de website te staan. Natuurlijk hopen we dat het werkstuk als inspiratie gaat dienen voor leerlingen die in het komend schooljaar mee willen doen aan de Fries Verzetsmuseumprijs 2017.” De prijs wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Friesland 1940-1945.