elfstedentocht in WO2

elfstedentocht in WO2

elfstedentocht in WO2

online onderzoek elfstedentocht in WO2

Dit lesmateriaal is onderdeel van Bron van de maand van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 in samenwerking met Netwerk Oorlogsbronnen.nl.
Bekijk op https://smh40-45.nl/bron-museum ook het lesmateriaal rondom de andere bronnen van de maand.

In dit kader heeft het Fries Verzetsmuseum een digitale les gemaakt rondom het Elfstedentochtkruisje van Jacobus Folkerts uit 1942.

programma
In deze les gaan leerlingen onderzoek doen naar de Elfstedentochten die in de Tweede Wereldoorlog gereden zijn.  In kleine groepjes onderzoeken leerlingen, met behulp van de opdrachtbladen, ieder één van de 11 thema's. Op het opdrachtblad staan per thema vragen en links naar bronnen die ze kunnen gebruiken voor het beantwoorden voor de vragen. De 11 thema's zijn: tekorten, klimaat, sport (als ontspanning), geografie, nieuws, deelnemers, bijzonderheden, oorlogstijd, vervoer en verblijf, winnaars en prijzen en organisatie.

Op https://smh40-45.nl/bron-fries-verzetsmuseum/ staat de bijbehorende docentenhandleiding.

lesmateriaal
Op deze pagina staan de volgende PDF bestanden:
- digibord presentatie voor de docent in de klas
- persoonlijke verhaal bij het Elfstedentochtkruisje
- opdrachtblad voor leerlingen

Deze les dient als voorbereiding op bezoek aan het  Fries Verzetsmuseum of als zelfstandige opdracht in het kader van de Tweede Wereldoorlog.

Doelgroep:

klas 2/3 HAVO/VWO en klas 3/4 VMBO TL

Werkvormen:

historisch brononderzoek doen, samenwerken, analyseren, samenvatten

Leergebieden:

mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Lengte:

1 of 2 lesuren van 45-60 minuten

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer