onderbouw

onderbouw

onderzoek

kind in oorlog

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling geeft een beeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij

 

onderwijsprogramma

Na een korte rondleiding door het museum gaan de leerlingen op zoek naar de verhalen van de kinderen die in het museum te ontdekken zijn. Wat hebben zij ervaren? Welke geheimen droegen ze met zich mee? En voelde iedereen zich vrij toen de bevrijding een feit was? In twee groepen vertellen de leerlingen elkaar  persoonlijke ervaringen van kinderen in de oorlog. De opdrachtbladen vormen samen een boekwerk.

Wij raden u aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. Als ze al een en ander weten over de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog, dan steken ze meer op van het bezoek.

 

combineren

Het bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is te combineren met tentoonstellingen in het Fries Museum, een stadswandeling door Leeuwarden, een bezoek aan het Historisch Centrum Leeuwarden, of een gastles op school.

 

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:

onderbouw VMBO/HAVO/VWO

Werkvormen:

kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

Museumbezoek van 60-75 minuten.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer