verhalen

komen tot leven
primair onderwijs
verhalen

verhalen komen tot leven

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling geeft een beeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij.

onderwijsprogramma

Tijdens het museumbezoek beleven en ervaren leerlingen op drie verschillende manieren verhalen uit de oorlog in Friesland. Deze verhalen bieden inzicht in dillema’s die mensen in oorlogstijd hadden. Wanneer maak je een goede keus? Welke keuzes maakt een vader om zijn gezin te beschermen? En is een bevel, een bevel of kun je hier zelf nog een keuze maken? Op een beeldende en theatrale manier nemen museumdocenten de leerlingen mee in twee vertellingen. Het derde onderdeel, het onderzoeken van voorwerpen doen leerlingen zelf in kleine groepjes onder begeleiding van eigen juf of meester.  

Na binnenkomst in de hal van het Fries Museum worden de leerlingen door twee museumdocenten ontvangen. Onder begeleiding lopen de leerlingen naar het Fries Verzetsmuseum op de tweede verdieping van het Fries Museum. Daar starten ze gezamenlijk in de zaal Ontmoeting en bespreken ze het thema dilemma’s in oorlogstijd. Daarna splitst de groep zich op in de drie groepen. In deze groepen volgen zij een carrousel programma bestaande uit drie onderdelen. Ieder onderdeel duurt ongeveer 20 minuten. Op deze manier maken ze kennis met het verhaal van Flipje Kind, het verhaal ‘De officier van Lemmer’ en onderzoeken ze de verhalen van een negental voorwerpen uit de zaal Erfgoed.

voorbereiding op school

Voorafgaand aan het museumbezoek doen de leerlingen samen het actie-reactiespel nadat ze deze film (Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog) hebben gezien. Het actie-reactiespel geeft op een speelse manier de mogelijkheid om thema’s van de oorlog te bespreken en laat hen op een actieve manier kennis maken met gebeurtenissen uit de oorlogsjaren.

vervolgles op school

Bespreek met de leerlingen wat ze hebben onthouden en meegenomen van de verhalen tijdens het museumbezoek. Voor welke dillema’s stonden de verschillende personen in de verhalen? Na afloop van het museumbezoek krijg je als leerkracht een envelop mee met een lesbrief voor de vervolgles en extra informatie over de negen onderwerpen die de leerlingen in het museum hebben onderzocht. Met deze informatie kunnen leerlingen zelf verhalen bedenken vanuit het perspectief van de voorwerpen. Luister ter inspiratie hier naar het verhaal van de radio in boek: Radio FVM PO - YouTube

Wil je meer uitleg over het programma? Bekijk dan deze video die speciaal voor Kunstmenu Leeuwarden 2021-2022 is gemaakt. Dit programma is vanaf voorjaar 2021 te boeken.

Kunstkade - Kunstmenu 2021/2022

museumbezoek of museum-op-school?

Het liefst zien we jullie in het museum. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen onze museumdocenten naar de school toe komen. 

Wil je een van beide boeken, neem dan contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:  PO groep 7 en 8
Werkvormen: kijken, luisteren, ontdekken en onderzoeken
Leergebieden: Nederlands, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, Friese taal en cultuur
Lengte:     museumbezoek of museum-op-school, duur 75 minuten

verhalen van de kinderdirectie

Onze kinderdirectie vertelt bij een aantal voorwerpen in het Fries Verzetsmuseum wat zij daarvan vinden. Leeftijdsgenoten geven hen zo alvast een inkijkje in de vele verschillende verhalen en voorwerpen. Dit filmpje is heel geschikt om voorafgaand aan een museumbezoek samen te bekijken.

kinderdirectie
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer