primair onderwijs

kind in oorlog
primair onderwijs

kind in oorlog

fries verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een ontmoeting met de bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Het Fries Verzetsmuseum vertelt verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling geeft een beeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij.

onderwijsprogramma

Na een korte rondleiding door het museum gaan de leerlingen op zoek naar de verhalen van de kinderen die in het museum te ontdekken zijn. Wat hebben zij ervaren? Welke geheimen droegen ze met zich mee? En voelde iedereen zich vrij toen de bevrijding een feit was? In twee groepen vertellen de leerlingen elkaar  persoonlijke ervaringen van kinderen in de oorlog. De opdrachtbladen vormen samen een boekwerk dat mee naar school genomen wordt. De thema’s die aan bod komen zijn:  verzet, onderduiken, Duitse bezetting, vervolging van Joden en Sinti en Roma, Westerbork, Nationaal Socialistische beweging, bezetting Indonesië door Japanners.

voorbereiding museumbezoek

  • Bekijk het filmpje het kind is er nog, het verhaal van Loek Groenteman vertelt door museumdocent Anna Bouman. (4.20 min)
    • Op 8 januari 1933 wordt Levi Groenteman in Amsterdam geboren. Drie jaar later krijgt hij een broertje, Max. De familie Groenteman woont in het centrum van Amsterdam aan de Sint Antoniesbreestraat. Vader Joop verkoopt bloemen en fruit op de markt en moeder Stella werkt in een confectieatelier. Levi beseft pas dat hij Joods is, wanneer hij de bioscoop niet in mag en een Jodenster moet dragen. In 1942 duikt Levi met behulp van zijn ouders onder en wordt zijn naam veranderd in Loekie van Kampen.
  • Bekijk het filmpje van de kinderdirectie, zij vertellen hun eigen verhalen bij voorwerpen in het Fries Verzetsmuseum.
  • Bekijk de de compilatiefilm van authentieke filmbeelden uit de oorlog in Friesland 75 jaar vrij:  met voice over (18 min.) 
  • Bekijk de animatie Oorlog in 7 minuten: (7 min.)
    • Om de kennis van de leerlingen na het zien van de film Oorlog in 7 minuten te ‘testen’ is er de Kahoot! Quiz.

 

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Doelgroep:  PO groep 7 en 8
Werkvormen: kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken
Leergebieden: Nederlands, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, Friese taal en cultuur
Lengte:     museumbezoek van 75 minuten

 

kinderdirectie
© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer