primair onderwijs

eerdere programma's
primair onderwijs

eerdere programma's

kunstmenu - 70 jaar vrij!

1945-2015: fryslân 70 jier frij!

oorlog en vrijheid in je eigen omgeving
In april-mei 2015 wordt herdacht dat het zeventig jaar geleden is dat Fryslân werd bevrijd. Daarom is er een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld voor Kunstmenu. Fryslân 70 jier frij! is een 5-trapsraket voor groep 7-8 over sporen van oorlog en vrijheid. Sporen die allereerst in de woonomgeving van de leerling zelf te vinden zijn, die via Leeuwarden en Friesland naar veraf in de wereld leiden en die tenslotte weer terugvoeren naar de belevingswereld van de leerling. Vergelijkingen tussen ons oorlogsverleden en de hedendaagse situatie elders in de wereld staan centraal.

doelstellingen:
- De vaderlandse geschiedenis uit de schoolmethodes illustreren met erfgoed en geschiedenis in de eigen omgeving van de leerlingen.
- Leerlingen bewust maken van sporen van oorlog en vrijheid in hun eigen leefomgeving en de verhalen die daarbij horen (materieel en immaterieel erfgoed).
- Leerlingen linken laten leggen tussen oorlog, vrijheid en kinderrechten in ons nationale verleden en die in de tegenwoordige tijd elders in de wereld.
- Leerlingen de opgedane kennis en ervaring laten verwerken in een kunstwerk.
Het project bestaat uit een gastles van Tresoar op school in jan-feb, een combinatiebezoek aan Historisch Centrum Leeuwarden en Fries Verzetsmuseum op één dag in mrt-apr en een verwerkingsopdracht die op school wordt uitgevoerd voor Befrijdingsfestival Fryslân. Ook zijn er kleine voorbereidings- en verwerkingslessen die door de leerkracht zelf worden uitgevoerd.

Bekijk de pdf.

© Fries Verzetsmuseum - alle rechten voorbehouden disclaimer