provincie fryslân

 Het Fries Museum, en het Fries Verzetsmuseum als onderdeel daarvan, wordt gesubsidieerd door de Provincie Fryslân