collectiepartners

De Stichting Fries Verzetsmuseum heeft de objecten in de collectie in bruikleen afgestaan aan het Fries Museum. De papieren collectie is in bruikleen overgedragen aan Tresoar en het audiovisueel materiaal aan het Fries Film Archief. Met inzet van de gehele collectie wordt het Fries Verzetsmuseum ingericht. Daarnaast maken de Stichting Fries Verzetsmuseum en de Stichting Vrienden van het Fries Verzetsmuseum aankopen mogelijk en financieren zij restauraties.