wie is wie

Het Fries Verzetsmuseum vormt samen met het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vindt u hieronder.

raad van bestuur / directie
Fries Verzetsmuseum, Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof

algemeen directeur
Kris Callens, k.callens@friesverzetsmuseum.nl, 058 - 255 55 07

directiesecretariaat
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 – 255 55 07

medewerker directiesecretariaat
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

bestuur stichting fries verzetsmuseum
Dhr.  A. v.d. Burg, voorzitter
Dhr. S. de Jong secretaris
Dhr. J. Kuipers, penningmeester
Dhr. Y.J. Seffinga (St Sneek 40-45)

conservator collectie fries verzetsmuseum
Marre Faber- Sloots, marre.sloots@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 80
(met zwangerschapsverlof tot 10 augustus 2020.)

afdeling marketing en communicatie
communicatie@friesverzetsmuseum.nl, 058 - 255 5500