verzetsmuseum prijs 2020

Maak je een profielwerkstuk over de tweede wereldoorlog in Friesland, organiseer je een projectweek over de oorlog op je school of doe je iets anders om als jongere de herinnering aan oorlog, bezetting en verzet levend te houden? Meld je dan aan als kandidaat voor de Fries Verzetsmuseumprijs 2020.

wat en wie maken kans

We zijn op zoek naar leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten die in het jaar 2020 iets bijzonder deden rondom de Tweede Wereldoorlog. Naar leerlingen die een bijzondere spreekbeurt hebben gehouden, onderzoek deden naar of een werkstuk maakten over de oorlogsjaren. Maar ook leerkrachten en docenten die op school een projectweek organiseerden of lessen maakten over de Tweede Wereldoorlog en lokale oorlogsgeschiedenis komen in aanmerking.

voorwaarden

Het Fries Verzetsmuseum reikt in het voorjaar van 2021 de Fries Verzetsmuseumprijs van 2020 uit. Om in aanmerking te komen voor deze prijs zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

  • in het product staat een verhaal of staan verhalen centraal.
  • het product moet een helder raakvlak hebben met de oorlogsgeschiedenis van Friesland en/of de herinnering hieraan.
  • het product moet in Friesland zijn gemaakt of de uitvoering van het product heeft in Friesland plaats gevonden.
  • het product moet zijn  gemaakt door of gemaakt zijn voor jongeren (11-21 jaar).

Een deskundige jury bepaalt welk product of producten in aanmerking komen voor de Fries Verzetsmuseumprijs.

De jury let op originele invalshoek, creatieve samenwerking en vernieuwende werkvormen.

Inzending

Graag ontvangen we je inzending digitaal op 1 december 2020. De inzending bestaat uit:

  1. een korte omschrijving van het te beoordelen product (maximaal 150 woorden)\
  2. het te beoordelen product (graag in pdf)
  3. twee digitale foto’s die het product verbeelden (voor pr doeleinden rondom de prijsvraag)
  4. naam en adresgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

kans maken

Om kans te maken op de prijs moet je product (werkstuk, scriptie of activiteit) aansluiten bij bovengenoemde voorwaarden. Om mee te kunnen doen voor Fries Verzetsmuseum 2020 ontvangen we graag je inzending digitaal voor of op 1 december 2020 via onderwijs@friesverzetsmuseum.nl

wat is er te winnen?

De winnaar ontvangen een geldbedrag van € 500 en wij zorgen voor de nodige publiciteit rondom de winnaar en het winnende product.  De winnende producten worden door ons bewaard en digitaal toegankelijk gemaakt op de website van het Fries Verzetsmuseum. Natuurlijk willen we graag dat ze als inspiratie dienen voor toekomstige werkstukken, activiteiten en projecten. Ook besteden we in de expositie aandacht aan de prijsvraag en de winnaars.

begeleiding en ondersteuning

Voor eventuele vragen met betrekking tot de prijsvraag kunt je contact opnemen met het museum onderwijs@friesverzetsmuseum.nl. Ook voor inhoudelijke vragen over de provinciale oorlogsgeschiedenis zijn we op dit mailadres bereikbaar.

samenwerking met tresoar

Voor hulp bij onderzoeksvragen of informatie over de jaren 1940-1945 werken we samen met Tresoar. Tresoar is de schatkamer van documentatie over o.a. de Tweede Wereldoorlog in Friesland.

De Fries Verzetsmuseumprijs is mede mogelijk gemaakt door de St Friesland 1940-1945 en de St. Sneek 1940-1945.