onderbouw: rondleiding

Hierin krijgen groepen van max 15 leerlingen een rondleiding van een museumdocent door het Fries Verzetsmuseum. De leerlingen maken in ongeveer 30 – 45 minuten kennis met de persoonlijke verhalen en bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Friesland.  En leerlingen gaan nadenken over dilemma’s waar de mensen tijdens de bezetting voor kwamen te staan.
Na afloop kunnen leerlingen zelfstandig rondkijken.

Als u een rondleiding wilt aan de hand van specifieke vragen of thema’s, moet dat bij het reserveren worden gemeld. Waar mogelijk houden de museumdocenten daar rekening mee.

Wij raden u aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. Als ze een en ander al weten over de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog, dan steken ze er meer van op.

De aanbevolen voorbereiding vind je onder het kopje lesmateriaal.

Doelgroep:

VO onderbouw VMBO/HAVO/VWO

Werkvormen:

kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

Museumbezoek van 45-60 minuten, inclusief zelf rondkijken.
De keuze voor het programma is van invloed op de tijdsduur van uw bezoek

Combinatiebezoek mogelijk:

Fries Museum
https://www.friesmuseum.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/

 

Stadswandeling door Leeuwarden
https://www.aguidetoleeuwarden.nl/

https://historischcentrumleeuwarden.nl/component/content/article/42-onderwijs/onderwijs-algemeen/voortgezet-onderwijs/1852-oorlog-en-vrijheid