onderbouw: ontmoetingen

In dit onderwijsprogramma maken leerlingen kennis met de verhalen van mensen die de oorlog in Fryslân echt hebben meegemaakt. Deze verhalen zijn aanleiding voor het doen van verder onderzoek.

Leerlingen krijgen eerst een korte introducerende rondleiding door het Fries Verzetsmuseum en gaan daarna onder begeleiding van een museumdocent in kleine groepjes onderzoek doen naar één van de acht thema’s. De acht themabladen sluiten aan bij de serie ‘13 in de oorlog’. De thema’s zijn: verzet, bezetting, verraad en verzet, Engeland, Joden en vervolging, gewapend verzet, onderduiken en NSB.

De inleidende verhalen worden verteld door een museumdocent die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden twee museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

Wij raden u aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. Als ze al een en ander weten over de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog, dan steken ze meer op van het bezoek.

De aanbevolen voorbereiding vind je onder het kopje lesmateriaal.

Doelgroep:

onderbouw VMBO/HAVO/VWO

Werkvormen:

kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

Museumbezoek van 60-75 minuten.

 

Combinatiebezoek mogelijk:

Fries Museum
https://www.friesmuseum.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/

 

Stadswandeling door Leeuwarden
https://www.aguidetoleeuwarden.nl/

https://historischcentrumleeuwarden.nl/component/content/article/42-onderwijs/onderwijs-algemeen/voortgezet-onderwijs/1852-oorlog-en-vrijheid