een verhaal dat je raakt!

Voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs biedt het Fries Verzetmuseum het onderwijsprogramma ‘Een verhaal dat je raakt!’. In het Fries Verzetsmuseum draait alles om zien, horen, denken, doen en beleven. In dit onderwijsprogramma hoor je de verhalen van mensen die de oorlog écht hebben meegemaakt. 

De inleidende verhalen worden vertelt door een museumdocent, die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

Na afloop van de rondleiding door de museumdocent zijn er twee mogelijkheden:

a. De leerlingen hebben nog even de tijd zelf rond te kijken in het museum. 
b. De verhalen zijn aanleiding voor het doen van verder onderzoek. De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag met een van de opdrachtvellen ‘Het verhaal achter …’. Langzaam ontdekken het verhaal achter een monument, foto of voorwerp.  Na afloop van hun onderzoek presenteren ze de onderzoeksresultaten aan de medeleerlingen.
 

Doelgroep:  VO onder- en bovenbouw
Werkvormen: kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken
Leergebieden: Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur
Lengte:     45-75 minuten. De keuze voor het programma is van invloed op de tijdsuur van uw bezoek