bovenbouw: rondleiding

Hierin krijgen leerlingen een rondleiding van een museumdocent door het Fries Verzetsmuseum.
De leerlingen maken in ongeveer 30 – 45 minuten kennis met de persoonlijke verhalen en bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Friesland.  En leerlingen gaan nadenken over dilemma’s waar de mensen tijdens de bezetting voor kwamen te staan.

De aanbevolen voorbereiding vind je onder het kopje lesmateriaal.

De inleidende verhalen worden vertelt door een museumdocent, die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

rondleiding plus keuze

  • zelf rondkijken in het museum. 
  • in kleine groepjes aan de slag met een van de opdrachtvellen ‘Het verhaal achter …

Hiermee ontdekken ze zelf het verhaal achter een monument, persoon of voorwerp.  
Na afloop kunnen ze op schoolof in het museum hun onderzoek presenteren aan hun medeleerlingen.

Als u een rondleiding wilt aan de hand van specifieke vragen of thema’s, moet dat bij het reserveren worden gemeld. Waar mogelijk houden de museumdocenten daar rekening mee.

Wij raden u aan de leerlingen voor te bereiden op het bezoek. Als ze een en ander al weten over de bezettingstijd en de Tweede Wereldoorlog, dan steken ze er meer van op.

Doelgroep:

bovenbouw klas 4 VMBO/HAVO/VWO en hoger

Werkvormen:

kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

museumbezoek van 60 minuten, inclusief zelf rondkijken. De keuze voor het programma is van invloed op de tijdsduur van uw bezoek

Combinatiebezoek mogelijk:

Fries Museum
https://www.friesmuseum.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/

 

Stadswandeling door Leeuwarden
https://www.aguidetoleeuwarden.nl/

https://historischcentrumleeuwarden.nl/component/content/article/42-onderwijs/onderwijs-algemeen/voortgezet-onderwijs/1852-oorlog-en-vrijheid