bovenbouw: een verhaal dat je raakt

In dit onderwijsprogramma maken leerlingen kennis met de verhalen van mensen die de oorlog in Fryslân echt hebben meegemaakt. Deze persoonlijke verhalen zijn aanleiding voor het doen van verder onderzoek. Leerlingen krijgen eerst een korte inleidende rondleiding door het Fries Verzetsmuseum en gaan daarna in kleine groepjes onderzoek doen naar één van de acht persoonlijke verhalen. 

De inleidende verhalen worden verteld door een museumdocent die een groep van 15 leerlingen mee neemt door de museumzalen. Bij een groep van 30 leerlingen worden twee museumdocenten ingezet. Ook bij de begeleiding van de onderzoeksopdracht zijn deze museumdocenten aanwezig, zij begeleiden het onderzoek en zijn aanspreekpunt.

Doelgroep:

bovenbouw klas 3 VMBO/HAVO/VWO en hoger

Werkvormen:

kijken, luisteren, vertellen, doen, ontdekken en onderzoeken

Leergebieden:

Nederlands, mens & maatschappij, kunst & cultuur, Friese taal en cultuur

Tijdvak:

Tijd van wereldoorlogen 1900-1950

Lengte:

museumbezoek van 60 - 75 minuten, inclusief zelf rondkijken

Combinatiebezoek mogelijk:

Fries Museum
https://www.friesmuseum.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/

 

Stadswandeling door Leeuwarden
https://www.aguidetoleeuwarden.nl/

https://historischcentrumleeuwarden.nl/component/content/article/42-onderwijs/onderwijs-algemeen/voortgezet-onderwijs/1852-oorlog-en-vrijheid