lesmateriaal primair onderwijs

persoonlijke verhalen

Voor het maken van de tentoonstelling Fries Verzetsmuseum is onderzoek gedaan naar persoonlijke verhalen uit de oorlog. Op basis van archiefonderzoek en interviews zijn verhalen gemaakt bij tientallen personen. Deze verhalen spelen een grote rol in de diverse zalen van het museum. Hieronder zijn een aantal van deze verhalen te vinden, speciaal uitgewerkt voor het onderwijs. Klik op de foto voor het verhaal.

dvd de overval

Over de overval door het gewapend verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden op 8 december 1944. In het museum staat een van de zalen volledig in het teken van deze icoon van het Friese verzet.

Speelfilm, 1963, zwart-wit, 90 minuten. Te koop in de museumwinkel €10,-. Ook kunt u de dvd bestellen bij onze educatie afdeling.

stripboek de untdekking

Friese vertaling van het stripboek De Ontdekking, gratis beschikbaar voor alle scholen in de provincie. Bij de Nederlandstalige versie is educatief verwerkingsmateriaal gemaakt voor gebruik van de strip in de klas.

fryslân frij!

Compilatie van filmbeelden over de Tweede Wereldoorlog in Friesland. De compilatie is gemaakt door het Fries Film Archief in het kader van het educatieproject 'Fryslân 70 jier frij!'.
De beelden zijn gekozen volgens zes thema's: mobilisatie, meidagen 1940, bezetting, schaarste, verzet en bevrijding. Enkele beelden zijn gemaakt met gevaar voor eigen leven. Alle beelden komen uit het Fries Film Archief, waar ook de filmcollectie van het Fries Verzetsmuseum ligt. Fries film Archief en Fries Verzetsmuseum werken nauw samen bij het verzamelen en digitaliseren van filmmateriaal dat een relatie met de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting heeft.

Speel video af

fryslân frij

oorlogschriften van to hofstra

Bekijk hier de gedigitaliseerde plakboeken van oorlogstiener To Hofstra uit Sneek. Ze bieden bronnenmateriaal over vele facetten van de bezettingsjaren zoals luchtoorlog, evacuatie, schaarste, distributie en verzet. De authentieke plakboeken zijn te zien in het museum.

To Hofstra en haar dagboeken

oorlogsmonumenten

In Leeuwarden zijn talloze monumenten te vinden die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Het zijn beelden, bomen, straatnamen, ramen en plaquettes. In onderstaand boekje staat een beschrijving van de  monumenten in Leeuwarden en waar ze te vinden zijn. Bijzonder om met de groep een bezoek te brengen aan een of meer van deze monumenten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de fietstocht die we maakten.

lesmateriaal partners

ooggetuige in de klas - landelijk steunpunt gastsprekers WOII
Het steunpunt regelt het bezoek van een oorlogsgetuige in de klas. Door het vertellen van een persoonlijk verhaal leren kinderen wat een oorlog in een mensenleven teweeg kan brengen.

veteraan in de klas - veteranen Instituut
Een ontmoeting tussen leerlingen en een veteraan is een vorm van 'levende geschiedenis', bijvoorbeeld wanneer een Indië- of Nieuw Guinea-veteraan in de klas op bezoek komt. Of een veteraan die in de jaren 80 deelnam aan de grote vredesmissie in Libanon. Maar het kan evenzeer gaan over meer recente periodes, denk bijvoorbeeld aan de uitzendingen naar Bosnië. Of heel actueel: over de missie in Afghanistan, want ook net afgezwaaide mannen en vrouwen doen mee. 

adopteer een monument – nationale comité 4 en 5 mei
Al 1430 basisscholen hebben een monument in hun dorp of buurt geadopteerd. Leerlingen krijgen onderwijs over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen een herdenking bij het monument bij en dragen bijvoorbeeld hun zelfgeschreven gedichten voor. Informatie en educatief materiaal is te vinden op de website van het Nationale Comité 4 en 5 mei.

anne frank krant
Jaarlijkse uitgave van de Anne Frank Stichting voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De krant is een bekend product in onderwijsland en slaat op een steeds weer bijzondere manier bruggen tussen heden en verleden. In 2014 is het thema vriendschap.

fries film archief
Het Fries Film Archief brengt de generatie van de toekomst graag op een ongedwongen manier in aanraking met de rijkdom van het verleden. Via de website is bijzonder filmmateriaal te bekijken over Friesland in de oorlogsjaren. Ook de films uit de collectie van het Fries Verzetsmuseum zijn opgenomen in het Fries Film Archief. 

tûmba
Tûmba, Fries centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling, verbindt het bevorderen van de mensenrechten in Fryslân met de strijd voor mensenrechten elders op de wereld. Educatief medewerkers van het centrum verzorgen gastlessen op school.

dvd serie ‘13 in de oorlog’
‘13 in de Oorlog’ vertelt in 13 afleveringen wat er allemaal gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en hoe het is om tijdens de oorlog op te groeien.

fototentoonstelling de overval in de blokhuispoort
Bezoek de fototentoonstelling over de overval door het gewapend verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden en/of regel een rondleidingen met een oud-bewaarder door de voormalige gevangenis. 

oorlogsmonumenten
In Leeuwarden zijn talloze monumenten te vinden die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Het zijn beelden, bomen, straatnamen, ramen en plaquettes. In dit boekje staat een beschrijving van de  monumenten in Leeuwarden en waar ze te vinden zijn. Bijzonder om met de groep een bezoek te brengen aan een of meer van deze monumenten.

adopteer een monument
Het is ook nog steeds mogelijk om als school een monument in de omgeving te adopteren.