schenken van objecten

Het Fries Verzetsmuseum blijft op zoek naar verhalen, objecten, documenten en beeldmateriaal over Friesland en de Tweede Wereldoorlog. Heeft u materiaal dat u aan het Fries Verzetsmuseum wilt schenken, dan kunt contact opnemen met Hans Groeneweg. 058 - 2 555 510 of viah.groeneweg@friesverzetsmuseum.nl

binding met oorlogsjaren

Naar aanleiding van dit contact wordt afgewogen of de schenking op zijn plaats is in het Fries Verzetsmuseum Voornaamste selectiecriterium is of het object past in de collectie, hierbij wordt zwaar ingezet op de binding met de oorlogsjaren in de provincie Friesland. Natuurlijk wordt ook gekeken naar de fysieke toestand van het object en in hoeverre het aangeboden object al in de collectie van het Fries Verzetsmuseum is opgenomen.

Als er sprake is dat de objecten niet passen in de collectie van het Fries Verzetsmuseum wordt vrijblijvend advies gegeven over mogelijke andere instellingen die belangstelling zouden kunnen hebben voor het aangeboden materiaal.

papieren objecten

Tussen Tresoar en het Fries Verzetsmuseum zijn afspraken gemaakt om papieren objecten te bewaren binnen Tresoar. Het betreft hier boeken, tijdschriften, kranten, affiches, topografische kaarten en documenten. In overleg met de schenker maakt dan de aanwinst vervolgens onderdeel uit van de collectie Tresoar of van de collectie Fries Verzetsmuseum.

film

Tussen Fries Film Archief en het Fries Verzetsmuseum zijn afspraken gemaakt om audiovisueel materiaal te bewaren bij het Fries Film Archief. Het betreft hier authentiek beeld materiaal uit de oorlogsjaren maar ook audiovisueel materiaal dat in de jaren na de oorlog is gemaakt. In overleg met de schenker maakt dan de aanwinst vervolgens onderdeel uit van de collectie Fries Film Archief of van de collectie Fries Verzetsmuseum.

nationale inleverdag

Jaarlijks wordt op 3 mei een nationale inleverdag georganiseerd voor erfgoed van de oorlog. Aan deze Actie Niet Weggooien! doen veel musea en herinneringscentra in het land mee. Op de inleverdag zitten specialisten van diverse Friese erfgoedinstellingen voor u klaar om u materiaal te bekijken, uw verhaal vast te leggen en desgewenst de schenking in te nemen.