onderzoek

Voor het maken van een tentoonstelling wordt heel gericht onderzoek gedaan. In veel gevallen doen we dit onderzoek zelf, maar in een aantal gevallen doen mensen onderzoek voor ons. Hieronder enkele onderzoeksresultaten.

friesland als veilige haven

Door Meike Jongejan - historica

Friesland, een dun bevolkte provincie met afgelegen boerderijen en kleine dorpjes waar onderduikers vrij rond konden lopen en verschillende Joodse kinderen zelfs naar school konden. Een provincie vol kleine dorpsgemeenschappen waar iedereen wist dat er onderduikers zaten, maar niemand dacht aan verraad, met boerderijen vol schuilplaatsen waar onderduikers vaak alle tijd hadden om zich te verstoppen, een vrijhaven waar een groot deel van de Joodse onderduikers in Nederland terecht kwam; terecht of onterecht is Friesland na de Tweede Wereldoorlog te boek komen te staan als een waar onderduikparadijs.

Klik hier voor de pdf

de oorlog in het museum, herinnering en verbeelding

Door Erik Somers - historicus

De oorlog in het museum analyseert de geschiedenis van de musealisering van de Tweede Wereldoorlog, geeft inzicht in het huidige museale veld van 80 herinneringscentra en oorlogs- en verzetsmusea en werpt een blik in de toekomst.

Het boek is te koop in de museumwinkel van het Fries Museum.

bestemming friesland

Door Meike Jongejan - historica

Mensen die hun huis verlaten omdat het daar niet langer veilig is, grote groepen mensen die op de vlucht slaan voor honger en geweld, het beeld van vluchtelingen en evacués is onlosmakelijk verbonden met oorlog. Steeds weer moet er een antwoord gevonden worden op de vragen: waar moeten al deze mensen naar toe en hoe kunnen ze, menswaardig, opgevangen worden?

Klik hier voor de pdf

de organisatiestructuur van het friese verzet

Een kaartenbak met daarin de verhalen van honderden Friese verzetsmensen bleek een schat aan informatie te bevatten voor historica en journaliste Marre Sloots. Zij deed in opdracht van het Fries Verzetsmuseum onderzoek naar deze rijke historische bron, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over de organisatiestructuur van het Friese verzet. En dat leverde interessante uitkomsten op. Zo bleek het Friese verzet zich tijdens de bezettingsjaren te ontwikkelen van een klein groepje opportunistische individuen naar een uitgebreid netwerk van verzetskernen met een organisatiegraad van bijna professioneel niveau. Overigens wel met de nodige concurrentie onderling. Ook het karakter van het verzet veranderde ingrijpend: van principieel en symbolisch naar een praktische, ‘hands-on-aanpak’.

Klik hier voor de pdf.

Groepsfoto leden Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten